การปฏิบัติงาน

อยากให้ศึกษานิเทศก์ใน สพม.เลยหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนนโยบายเรื่องไหนเป็นเรื่องเร่งด่วน
2 445

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ความคิดเห็น #1 07 ก.ค. 2565 223.206.xxx.xxx

เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ความคิดเห็น #2 07 ก.ค. 2565 2001:44c8:42b0:1a7:a8bc:bd2b:70ba:42db
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^