รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายปฐมพงษ์ สมอฝาก

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์087-9454953

อีเมล

^