การพัฒนาตนเองตาม วPA

กลุ่มนิเทศช่วยจัดอบรมสมรรถนะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้หน่อยครับ
07 ก.ค. 2565 0 708
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^