รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกชพร มณีพงษ์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0819646519

อีเมล[email protected]

^